Filmelmélet és filmtörténet szakirány

(Szabad bölcsészet alapszak) (nappali és levelező)

 

A Filmelmélet és filmtörténet szakirány a Szabad bölcsészet alapszak hallgatói által vehető fel a 2. félévvel kezdődően. A tantárgyak három főbb ismeretkör szerint csoportosíthatók: filmelemzés, filmelmélet és filmtörténet, és úgy épülnek fel, hogy az általánosabb megalapozó tárgyak felől haladnak a specifikusig. A törzsanyagot képező szaktárgyakon kívül a hallgatók megismerkedhetnek a fotográfia történetével és elméletével, a populáris filmek esztétikájával, a forgatókönyvírással, és más, a filmezéshez kapcsolódó gyakorlati ismereteket is szerezhetnek. A filmes szakirány olyan órán kívüli tevékenységekre is lehetőséget ad, mint például a filmklubok látogatása (kedvezményes belépő a Grand Caféba), országos filmes találkozókon, filmfesztiválokon, konferenciákon való részvétel. Az öntevékeny hallgatói csoportok keretében, valamint a műhelymunkákon és a házi versenyeken a hallgatók megtalálhatják a személyes preferenciáiknak megfelelő érdeklődési területet; a szegedi filmes képzés által működtetett országos filmes fórumon, az Apertúra című online folyóirat (www.apertura.hu) hasábjain pedig publikációs lehetőséget kínálunk a kiemelkedő hallgatói dolgozatok számára. A BA szak lehetséges folytatása a Filmtudomány MA, a film- és médiatanári képesítést adó Mozgóképkultúra és médiaismeret szak vagy a Vizuális kultúratudományok mesterszak.

 

Felvételi

 

Túljelentkezés esetén a szabad bölcsészet első félévi alapozó tárgyak tanulmányi átlaga a döntő kritérium. Ezek a következők: SZB-A41-1: A mozgóképelemzés alapjai, SZB-A11-1: Bevezetés a filozófiába I., SZB-A12-1: Bevezetés a filozófiába II., TT-VLT11-1: Bevezetés a vallástudományba 1., TT-VLT41-1: Bevezetés a vallástudományba 2., SZB-A31-1: Bevezetés az esztétikába I., SZB-A32-1: Bevezetés az esztétikába II., SZB-A22-1: Bevezetés az etikába II., SZB-A21-1: Bevezetés az etikába I., SZB-A42-1: Vizuális kultúra.

 

Hálóterv (linkként a következökről)

nappali tagozat:  LINK

 

levelező tagozat: LINK

 

wordpress website design