Hírek, események, sikertörténetek

Top cikk
Friss

Általános leírás

 • Mi az a TDK?
  A TDK a Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. A Tudományos Diákköri Konferencia célja, hogy az érdeklődő és bizonyos szakterületeken elmélyedni szándékozó hallgatók számára lehetőséget nyújtson választott témájuk alaposabb, tudományosabb tanulmányozására, valamint meglátásaik, elképzeléseik szélesebb körben történő megvitatására. A TDK-ra való felkészülés egyúttal lehetőséget biztosít az oktatókkal történő szorosabb együttműködésre, valamint az érdeklődő hallgatótársakkal történő vitákra, eszmecserékre, egy adott témában való intenzívebb elmélyülésre. A TDK-n való eredményes részvétel lehetőséget nyújt a hallgatóknak az OTDK-n (Országos Tudományos Diákköri Konferencián) való részvételre. Az OTDK-n való eredményes szereplést (helyezés, különdíj, Pro Scientia Aranyérem) figyelembe veszik a doktori iskolákba való felvételi pontszámításakor, így az OTDK-n való szereplés külön ajánlott mindazon hallgatók számára, akik tanulmányaikat a doktori képzésben szeretnék továbbfolytatni.
 • Mi a TDK célja, haszna?
  TDK-dolgozat elkészítésének több haszna is van. Mindenekelőtt fontos az erkölcsi siker, amelyet a tanszéki vagy az országos konferencián elért helyezés jelent. A posztgraduális felvételnél – nem ritkán az elhelyezkedésénél is – plusz pontokat jelentenek a helyezéssel értékelt dolgozatok. És mivel a TDK-munka a legtöbb esetben a diplomadolgozat alapját is jelenti, ezért a szakdolgozat szempontjából sem elhanyagolhatóak azok a tapasztalatok, melyeket a TDK-előadásra, –dolgozatra készülve szerez a hallgató. Ezen felül a konzulensi és az opponensi vélemények is hasznosak lehetnek a későbbi munka során. További előnye a TDK-konferenciának, hogy a hallgatók gyakorolhatják a klasszikus retorika által „tanácskozó beszédként” nevesített helyzetet. Ennek jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, ha számításba vesszük, hogy a későbbi munka- és állásinterjúkon milyen fontos a jelölt fellépése és vitakészsége, amelyek fejlesztésére a TDK lehetőséget biztosít.
 • Hogyan szerveződik a diákköri munka (TDK) a tanszéken?
  A TDK-ra való felkészülés működő fóruma tanszékünkön: személyes konzultáció az oktatókkal, valamint az Apertúra Műhely keretein belül hétről-hétre (általában csütörtök délutáni időpontban) tárgyalásra kerülő tanulmányok, dolgozatok megvitatásán történő részvétel.

  A Tudományos Diákköri Konferenciára szánt munka témáját tekintve nincsen különösebb megkötés. A dolgozattal szemben támasztott elvárások az értekező módszertani következetességére, a feldolgozott téma szakirodalmának beható és alapos ismeretére, a téma bemutatásának, az elemzői lépések kidolgozásának módszerességére és részben a megközelítés invenciózusságára vonatkoznak. Hogy a kutatott témában milyen messzire jut valaki, azt mindenekelőtt a ráfordított idő és az egyéni kutatásra vállalkozó hallgató elkötelezettsége határozzák meg, ám korántsem elhanyagolható szempont a konzulenssel folytatott közös munka.

  A tanszék félévente helyi TDK fordulót szervez. Ennek keretében a hallgatók szóban bemutatják készülő vagy tervezett dolgozatuk fő téziseit a tanszék oktatóiból és PhD-hallgatóiból álló zsűri előtt. (A kész dolgozatok bírálati szempontjai: http://vizkult.hu/tdk/biralati-szempontok) A legjobb dolgozatok a tanszéki konferenciáról továbbjutnak a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK - http://www.otdt.hu/hu/).
  A kétéves TDK-ciklusok félévenkénti lebontása:
  I. félév: a TDK-ra jelentkezőknek egy néhány oldalas téma-vázlatot kell előzetesen leadniuk, mely alapján 15-20 perces előadást tartanak a tanszéki TDK-forduló keretein belül.
  II. félév: a TDK-ra jelentkezőknek egy közel 50%-os kidolgozottságú munkát/részletes témavázlatot kell előzetesen leadniuk, mely alapján 20 perces előadást tartanak a tanszéki TDK-forduló keretein belül.
  III. félév: a TDK-ra jelentkezőknek egy közel 90%-os kidolgozottságú munkát kell előzetesen leadniuk, mely alapján 20 perces előadást tartanak a tanszéki TDK-forduló keretein belül
  IV. félév: a tanszéki TDK-fordulókon tovább jutottak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) megtartják előadásukat.
  Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődésedet a Tudományos Diákköri munka iránt, bátran keress fel oktatókat, akik a választott témában segítséget nyújthatnak, vagy a TDK-felelőst, Sághy Miklóst.

Díjazottjaink

TDK helyezettek
I. helyezettek:
 
2009: Gollowitzer Dóra Diána: Kép és szubjektum. A CSI: Helyszínelők a narratológia tükrében (Témavezető: Füzi Izabella, XXIX. OTDK, Budapest, Társadalomtudományi Szekció, Filmtudomány)


2013: Erdei Lilla: Antikrisztus a díványon – Horror a művészfilmben, művészfilm a horrorban (Témavezető: Füzi Izabella, XXXI. OTDK, Kaposvár, Társadalomtudományi szekció, Filmtudomány)


2015: Berényi Csaba: A mozgókép és jelentés. Barkácsolás és jelentéstulajdonítás a Final Cutban I. helyezés (Témavezető: Török Ervin, XXXII. OTDK, Társadalomtudományi Szekció, Károli Gáspár Református Egyetem)


 


2017: Kertész LillaJohn Gay: The Beggar’s Opera (Szempontok egy elhanyagolt darab újraértékeléséhez)(Témavezető: Kérchy Vera, Humántudománi szekció, Színháztudomány)
 II. helyezettek:


2013: Huszár Tamara: Trauma és traumatizálás Szvoren Edina elbeszéléseiben, II. helyezés (Témavezető: Török Ervin, XXXI. OTDK, Humán Tudományi Szekció, Debreceni Egyetem)2013: Zemankó Anikó: Narratív formajátékok (Témavezető: Füzi Izabella, XXXI. OTDK, Kaposvár, Társadalomtudományi szekció, Filmtudomány)
 

2017: Berényi Csaba: Valóság és fikció a Saul fiában (Témavezető: Török Ervin, XXXIII. OTDK Társadalomtdományi szekció, Filmtudomány tagozat, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest) 


 
III. helyezettek:
 
2015: Gáncsos Kármen: Rések a valóság textúrájában. Az egymásra fényképezés alakzata a filmben és a kortárs vizuális tömegkultúrában (Témavezető: Füzi Izabella, XXXII. OTDK, Humántudományi Szekció, Vizuális kultúra)
 
Különdíjasok


2011: Kapás Zsolt Zsombor: Mockumentary, a dokumentarista jelhasználat reflexiója, (Témavezető: Török Ervin XXX. OTDK, Társadalomtudományi Szekció, Zsigmond Király Főiskola)
2011: Kiss Orsolya: A kígyó a másik kígyó farkába harap. A „nagy elbeszélések”válsága és a nagyepikai formák ellehetetlenülése Garaczi László prózájában. (Témavezető: Török Ervin, XXX. OTDK, Humán Tudományi Szekció, Esterházy Károly Főiskola)

 

 

2017: Borbíró Aletta:  Másodlagos világok kapcsolata. A fantasy az adatbázis, algoritmus és hypertext tükrében (Témavezető: Hódosy Annamária. XXXIII. OTDK, Humántudományi szekció, Populáris irodalom és kultúra tagozaton)

wordpress website design