Hírek, események, sikertörténetek

Top cikk
Friss

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

 


2010-ben alakult tanszékünk fő jellemvonása a tudományköziség. Az interdiszciplinaritás jegyében két, rendszerint külön tartott kutatási és oktatási területet kapcsol össze: a film és általában a vizuális jelenségek vizsgálatát, valamint az irodalom és általában a nyelvi jelenségek vizsgálatát. Az elődtanszékek (különösen az 1992-ben megalapított Irodalomelmélet Tanszéki Csoport) hagyományaira építünk, de a tanszék oktatóinak érdeklődési területe és szakmai kompetenciája az elmúlt években jelentősen kibővült. Kutatásaink, publikációink, az általunk gondozott publikációs felületek és oktatási programok magukba foglalják az elméleti-kritikai irányzatok mellett a vizualitás, a filmtudomány és a kultúratudomány multimediális és multikulturális megközelítési módjait is. Kurzusaink egyaránt foglalkoznak a populáris kultúra jelenségeivel és a művészfilmmel, a feminista elméletekkel és a képantropológiával, a filmkritika-írás gyakorlati megközelítéseivel, retorikai, esztétikai ismeretekkel és olyan új jelenségekkel, mint a digitális esztétika, a testelméletek vagy a múzeumpolitika. Országos jelentőségű és nemzetközi konferenciákat szervezünk, jó kapcsolatokat ápolunk az országban működő szakmai műhelyekkel. Oktatóink szerkesztik az ország egyik meghatározó filmtudományos folyóiratát, azApertúrát. A folyóirat köré kutatócsoport szerveződött, az Apertúra Filmelméleti Műhely, melynek foglalkozásai hallgatóink felé is nyitottak. 


A kilencvenes évek közepére általánosan elfogadott meglátássá vált a magyarországi kritikai közéletben, hogy a humántudományok úgynevezett „nyelvi fordulatának” fejleményeire hazánkban a szegedi Bölcsészkaron működő kutatói műhelyek és kiadványsorozatok adták az egyik leggyorsabb választ. Lehetőség nyílt arra, hogy a kritikai gondolkodás másik nagy fordulatának, a képi fordulatnak is Szegeden formálódjon jelentős recepciója és az egyik oktatási befogadóközpontja. Ezt a lehetőséget ragadtuk meg, annál is inkább, mivel az interdiszciplinaritás, a kritikai kultúratudomány és a vizuális kultúra közvetítésében mára jelentős eredményeket értünk el, amelyekre bátran támaszkodhatunk.


Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatokon vegyenek részt, és


minél több gyakorlati ismeretre és készségre tegyenek szert. A Vizuális Kultúra MA szakos hallgatók körében végzett reprezentatív felmérés azt bizonyítja, hogy a képzéseink elvégzése után a hallgatók igen jó eséllyel tudnak több szakmában is elhelyezkedni (a felmérésben olyan hallgatók is részt vettek, akik már az egyetem alatt találtak munkát. A felmérés elérhető itt.)


 

VIZKULT BEMUTATKOZÓ FILM

src="?rel=0&wmode=opaque

Amazing VIZKULT Invasion

62
Megjelent kiadványok és könyvek
24545
Kötelező filmek percekben
324
Jelenlegi hallgatók száma
2980
Jelentkezők száma 2015-ben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Bonn, Németország)


Masaryk University (Brno, Csehország)


Ipek University (Ankara, Törökország)
 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kommunikáció és Közkapcsolatok Tanszék (Kolozsvár, Románia)


Friedrich Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg (Erlangen, Németország)
 
Universität Siegen (Siegen, Németország)
 
Ruskin University (Cambridge, Anglia)


Institute for Social Semiotics (Bécs, Ausztria)
 
Department of English, University of Huelva (Huelva, Spanyolország)


Bergen University (Bergen, Norvégia)
Prae
Prae
REÖK
REÖK
Belvárosi Mozi Szeged
Belvárosi Mozi
Kronoroll Creative Studio
Kronoroll Creat
Délmagyar
Délmagyar
Telin TV
Telin TV
SZTE
SZTE
Super8 fesztivál
Super8 fesztiv
TISZAPART TV
TISZAPART TV
Szegedi Nemzeti Színház
Szegedi Nemzeti
MASZK
MASZK
Kecskemétfilm
Kecskemétfilm
József Attila Kör
József Attila
Grand Café
Grand Café
Fosszília
Fosszília
Magyar Filmszemle
Magyar Filmszem
wordpress website design