Irodalomelmélet és vizuális kultúra doktori alprogram

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola részeként működő Irodalomelmélet és Vizuális Kultúra Doktori Alprogramra egyként jelentkezhetnek olyan hallgatók, akik irodalomelméleti, bölcseleti kérdésekkel, a meglehetősen tágan definiálandó „kritikai tanulmányokkal” foglalkoznak, valamint olyan hallgatók, akik kortárs mediális jelenségeket, filmelméleti és filmtörténeti összefüggéseket kutatnak. Elsősorban az olyan típusú irodalom-, művészet- és filmelméleti kérdések kerültek mostanáig kutatásaink középpontjába, amelyek a művészetek medialitására és intermedialitására, a posztstrukturalista kutatások retorika- és szemiotika-koncepcióira, a performativitás problémájára, posztfeminista elméletekre, ökokritikára, az irodalmi kanonizáció, a narrativitás kérdéseire koncentráltak. A doktori alprogramon belül működő kutatócsoport a vizuális tömegkultúra történeti kérdéseit vizsgálja. A kutatási eredmények többek közt az Apertúra szakfolyóiratban jelennek meg.


A program vezetője: Török Ervin
Helyettes: Füzi Izabella


      • A képzés hálóterve linkként innen: LINK 

wordpress website design