Hírek, események, sikertörténetek

Top cikk
Friss

Dr. Török Ervin

Beosztás: egyetemi adjunktus

Fogadóóra: csütörtök, 11.00-12.00

Iroda: Tanszéki iroda

E-mail: et51ma@yahoo.com

Why I teach? / Miért oktatok?

A tanítás és a tanulás azon túl, hogy karban tartja az elmét, közösséggé kovácsol embereket, növeli a gazdasági termelékenységet, növeli a hallgatók hosszú távú munkapiaci esélyeit, felkészít komplex problémák megoldására, kulturális tőkét képez, sokszor szórakoztató, megmutatja a múlt feneketlen kútját, azon túl mégiscsak haszontalan dolog. De hát mit adtak a rómaiak?

Kutatási terület:

Elsődleges kutatási területem az irodalomelmélet és a filmtudomány határterületei. Kutatásaim a narratológia, a szemiotika, a modernista film és irodalom kérdéseit érintik. Korábban a német romantika szövegeit, elsősorban Heinrich von Kleist életművét vizsgáltam, Füzi Izabellával közösen készítettünk egy egyetemi jegyzetet a narratológia kérdéséről, később a szatírikus irodalom és film jelenségeit vizsgáltam.  

Válogatott publikációk:

A szatíra diskurzusai a modernitásban. Szeged, Pompeji, 2014. 240. o.
Grenzen der Gewalt. Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas. In Signaturen des Geschechen: Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz. Szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Lőrincz Csongor. Bielefeld, Transcript Verlag, 2014. 309-335.
 
Narráció, szatíra és a látvány politikája a Budapesti Iskolában. Apertúra, 2013/tavasz.
 
A Mikszáth-szimptóma. A szatíra mikszáthi koncepciója a Sipsiricában. In Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján: Narratív párbeszédek. Szerk. Hajdu Péter, Kroó Katalin. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2011.  25-47.
Füzi Izabella, Török Ervin: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. Szeged: Bölcsész Konzorcium, 2006. 
 
Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
wordpress website design