Hírek, események, sikertörténetek

Top cikk
Friss

Dr. Odorics Ferenc

Beosztás: egyetemi tanár

(előzetes egyeztetés alapján)

Fogadóóra: kedd 12.00-13.00

Iroda: 0134

E-mail: odorics@hung.u-szeged.hu

Why I teach? / Miért oktatok?

Tudom, hogy az emberiség és a magyarság jövője alapvetően az oktatásban és a „szép finom terelgetésben” (máshol ezt nevelésnek hívják) dől el. Így fokozott felelősséggel kell viseltessünk minden egyes órán és minden egyes, a hallgatókkal eltöltött percben elhangzott szóért. Az irodalom – és elsősorban a magyar irodalom – tanítása hatalmas lehetőséget ad a kezünkbe, hiszen az olvasás segítségével nemcsak a szakma csínjaiba-bínjaiba vezetjük be tanítványainkat, hanem költőink és íróink élete és életműve mintául szolgálhat arra, hogy hallgatóink miként olvassák és éljék az életüket „nemcsak középiskolás fokon”.

Kutatási terület:

Az irodalom – és ezzel szoros összefüggésben –, az élet és a világ értelmezése foglalkoztat, mióta az eszemet tudom. Kezdetben olvasási módok, értelmezési stratégiák tudományos kifejlesztése állt érdeklődésem középpontjában (ennek eredményeit máig hasznosítom), elsősorban arra a kérdésre kerestem választ, hogy mi történik abban a csodában, amit olvasásnak hívunk. Majd a magyar irodalom jelentős (kanonizált) alkotásainak „új szempontú” értelmezéseivel foglalkoztam (olvastam és írtam). Jelenleg – megtartva elméleti és tudományos érdeklődésemet – az irodalmi alkotások és szerzőinek „titkai” foglalkoztatnak. Mi hozta létre például József Attila verseit? Honnan az indíttatás? Alkotás közben hogy lép kapcsolatba a fizikai, a látható és a láthatatlan, a metafizikai világ? Például Randnóti Miklós mit üzen verseivel, mit üzen életével és mit üzen halálával? Hamvas Béla honnan kapta az inspirációit, amikor három kötetben kiadta az emberiség szellemi hagyományát összefoglaló művét (Scientia Sacra? Mit fogalmaz meg a költészet mindabból, ami a kézzelfoghatón túl van? Isten és ember szövetsége miképpen alakul az irodalomtörténet során? Mit jelent az Ars poeticában, hogy „A mindenséggel mérd magad!”?

Válogatott publikációk:

Empirizmustól a konstruktivizmusig. Szeged, Ictus, 1996. 165 o.
A disszemináció ábrándja. Szeged, Pompeji, 2002. 178 o.
Az értelmezés tropológiája. Budapest, Gondolat, 2010. 213 o.
Towards the Constructivist Literary Science. Budapest, Gondolat, 2011. 140 o.
A struktúra hatalma és törékenysége. Budapest, Gondolat, 2012. 246 o.
Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
wordpress website design