Hírek, események, sikertörténetek

Top cikk
Friss

Dr. Hódosy Annamária

Beosztás: adjunktus

Fogadóóra: szerda 12.00-13.00

Iroda: tanszéki iroda

E-mail: hodosy.annamaria@gmail.com

Why I teach? / Miért oktatok?


A középiskolában nem tudtam róla, hogy létezik „irodalomelmélet”. Azt gondoltam, az irodalomtörténet az irodalom egyedüli lehetséges tudományos megközelítésmódja. Az egyetemen azután kinyílt számomra a világ, amikor kiderült, mi minden olvasható másképp, ha a kritikai irányzatok által színezett szemüvegen keresztül olvassuk. Ha erre mást is sikerül rávezetnem és ezzel élményt vagy legalábbis meglepetést szereznem, máris elégedett vagyok.

Kutatási terület:Doktori disszertációmat a metafikció témakörében írtam – a poétika implicit megjelenése irodalmi művekben továbbra is érdeklődésem homloterében áll. A különböző feminista irányzatok viszont nem csupán „tudományos”, de személyes látásmódom alapját is alkotják, amelyek az utóbbi időben olyan speciális területekkel egészültek ki, mint a testelméletek és az ökokritika. Ez utóbbi problémakörök látszólagos különbözőségét az ökofeminista szemlélet vonja közös nevezőre, amely jelen kutatásaim keretét alkotja. Az említett elméletek szempontjait éppen vámpír-, vérfarkas- és zombifilmek értelmezésében hasznosítom.


Válogatott publikációk:

Száll a hattyú...(Intertextualitás E.P./Csokonai Lili Tizenhét hattyúk címû regényében. Tiszatáj,

1993/8.REMIX (Kiss Attilával). Szeged, Ictus és Jate, Szeged, 1996.SHAKESPEARE METASZONETTJEI.

Budapest-Szeged, Osiris-Pompeji, 2004.

Piroska és az Anyafarkas.” In Új Symposion, 2005. Augusztus. 47-56.

Alien a Predator, avagy Emancipáció vs. Reprodukció sci-fi horror keretben.” Apertúra, 2011/ tél.


Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:


https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10035940

wordpress website design