Hírek, események, sikertörténetek

Top cikk
Friss

Dr. habil. Sághy Miklós

Beosztás: habilitált egyetemi docens

Fogadóóra: csütörtök 18.00-19.00

Iroda: tanári szoba

E-mail: saghy.miklos@gmail.com

Why I teach? / Miért oktatok?

A tanítás a bölcsészkaron számomra mindenekelőtt elemző megközelítését és konstruktív vita tárgyává tételét jelenti mindazoknak a kulturális, társadalmi, médiatörténeti stb. folyamatoknak, melyek döntő mértékben meghatározzák közösségi és egyéni szinten a létezésünket. Annak fontosságát, hogy az emberi egzisztencia meghatározottságait szemügyre vegyük, úgy vélem, semmiképpen nem szabad alábecsülni.  

Kutatási terület:

Kutatási érdeklődésem középpontjában elsősorban a közelmúlt magyar filmes és irodalmi folyamatai, a film és irodalom együttműködései, illetve az irodalmi adaptációk állnak.  

Válogatott publikációk:

„Ottlik-adaptáció a kultusz jegyében – Dömölky János: Hajnali háztetők”. In „Próza az, amit kinyomtatnak”. Tanulmányok Ottlik Gézáról. Szerk. Bednanics Gábor – Hansági Ágnes – Horváth Csaba – Palkó Gábor – Wernitzer Julianna. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013. 256–273.  
A fény retorikája. A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban. Szeged, Tiszatáj Könyvek, 2009. 212 p.
„Database Logic, Interactive Narrative and Films”. In Film in the Post-Media Age. Szerk. Pethő Ágnes. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2012. 309–328.
„A Sorstalanság Hollywoodba megy, avagy arról: miképpen csúszik ki a túlélők mindinkább gyengülő kezéből Auschwitz emléke (Kertész Imre: Sorstalanság, Koltai Lajos: Sorstalanság)”. In Tiszatáj, 2012/10. Diákmelléklet.
„Stubborn Realism. What Kind of Fiction is Reality?” In Acta Universitatis Sapientia (Film and Media Studies), Vol. 1, 2009. 23–33.
Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában:
wordpress website design